Servicios

1241, setembre 29.

Carta de població de Vinaròs en la qual don Gil d'Atrosillo, alcaid de Peníscola, per mandat del Rei En Jaume I, va donar l'alqueria de Bynalarós a Grinyó Ballester i a 50 pobladors més, d'acord amb el fur i costum de Saragossa.

Arxiu Històric Municipal de Vinaròs. Pergamins, núm. 1. 

Carta de población de Vinaròs (29 de septiembre de 1241)