Servicios

L'Arxiu Municipal de Vinaròs és un servei obert a la ciutadania i una eina al servei de la gestió municipal, que permet un millor funcionament de l'administració municipal i promou la difusió i el coneixement de la història de la ciutat.

L'Arxiu organitza, custodia, conserva i difon la documentació produïda per l'Ajuntament amb els objectius de recolzar la gestió de les oficines, garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació continguda en els arxius, i protegir i difondre el patrimoni documental.

Són funcions de l'Arxiu la conservació i organització del patrimoni documental municipal amb l'objectiu fonamental de:

  • Satisfer les necessitats d'informació i documentació, necessàries per justificar els drets de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades
  • Afavorir la recerca històrica
  • Vetllar per la recuperació del patrimoni documental no oficial mitjançant l'acceptació de llegats o donatius
  • Promoure el coneixement de l'entorn amb l'objectiu de fomentar la defensa i l'enriquiment a través d'activitats culturals