Servicios
AH_00018_008_0006v

EL DOCUMENT DEL MES DE FEBRER DE 2023 «ELS ANTECEDENTS DEL CARNAVAL: LA CELEBRACIÓ D'UN BALL DE MÀSCARES (1871)»

Les festes de Carnaval són actualment un dels grans esdeveniments culturals, socials, d'oci i turístics de Vinaròs. El renaixement o recuperació de la festa, tal com actualment se celebra, data de l'any 1983. Els antecedents de la celebració del Carnaval a la ciutat, però, són molt anteriors. Com en la major part de territoris de l'àmbit cristià, a Vinaròs es va celebrar històricament el Carnaval com a preludi a la Quaresma. Hi ha testimonis que parlen de representacions teatrals de tipus carnavalesc a l'Església de l'Assumpció al segle XVII, així com de prohibicions i avisos realitzats al municipi des del bisbat de Tortosa. Un altre document del segle XVIII, en aquest cas una ordre del Capità General de la província de Castelló a la governació de Peníscola de 1773, comunicada a l'Ajuntament de Vinaròs, prohibia la celebració de festes amb màscares.

Un dels documents més antics que es conserven a l'Arxiu Municipal relatius al Carnaval, almenys dels que la historiografia ha pogut documentar, data de l'any 1871. En sessió ordinària de 2 de març, l'alcalde Demetrio Ayguals de Izco "manifestó que D. Nicolás Bas y Rodríguez había entregado cincuenta reales producto de los bailes de máscaras dados en esta villa durante los días de Carnaval, cuya cantidad había sido destinada a Beneficencia".

A principis del segle XX es celebraven balls de Carnaval al Centre Instructiu Republicà o a l'Ateneu Mercantil, entre altres societats. Tot i la prohibició oficial de la festa durant el franquisme, a Vinaròs es van seguir celebrant balls i festes privats, en gran part obviats per les autoritats locals. Als anys 80 es va recuperar definitivament la festa com a gran esdeveniment festiu, ininterromput ja fins a la recent pandèmia.

Bibliografia:

  • CASTEJÓN CHALER, M. 1983-2017. Carnaval de Vinaros en el 35 aniversario. Apuntes para la historia. Vinaròs: Editorial Antinea 2018.
  • GÓMEZ ACEBES, A. "Historia del Carnaval de Vinaròs". Vinaròs. Setmanari d'Informació Local, núm. 3162, 06/02/2021, p. 18.; núm. 3163, 13/02/2021, p. 17.
AH_00018_008_0006v
Llibre d'Actes del Ple (1871). AMVIN, Fons Municipal Històric, Caixa 18, Doc. 8, f. 6v-7r.