Servicios
ES.12138.AMVIN_SF_CERVOL_0002

El clima del litoral mediterrani valencià es caracteritza per tindre una pluviositat irregular. Les pluges es concentren a la primavera i la tardor, amb riscos durant aquesta darrera estació d'episodis de gota freda o DANA (depressió aïllada a nivells alts). En els darrers anys la ciutat de Vinaròs ha patit les conseqüències d'aquests tipus de fenòmens, però malauradament hi ha precedents històrics. Una de les més espectaculars es va patir el 2 de novembre de l'any 1909, quan el riu Cervol es va desbordar i va afectar part del nucli urbà. Les cròniques de l'època narren grans danys materials, tot i que afortunadament no parlen de desgràcies humanes. Altres desbordaments del riu Cervol es documenten als anys 1777, 1801, 1866, 1884, 1921 o 1945.

Referències: Vinapedia, "Cervol, Riu", disponible a: http://www.vinapedia.es/categoria-3/cervol-riu/.

ES.12138.AMVIN_SF_CERVOL_0001
Riu Cervol al pont Romà (1909). AMVIN, Fons Fotogràfic Digital Simó Federico, Àlbum Cervol-Riu Cervol, núm. 1-A.
ES.12138.AMVIN_SF_CERVOL_0002
Inundació del riu Cervol al camí Carreró (1909). AMVIN, Fons Fotogràfic Digital Simó Federico, Àlbum Cervol-Riu Cervol, núm. 2.
ES.12138.AMVIN_SF_CERVOL_0003
Inundació del riu Cervol al Varadero (1909). AMVIN, Fons Fotogràfic Digital Simó Federico, Àlbum Cervol-Riu Cervol, núm. 3.
ES.12138.AMVIN_SF_CERVOL_0002-A
Crònica de la inundació a la revista «Ilustración Católica "La Hormiga de Oro"» (1909). AMVIN, Fons Fotogràfic Digital Simó Federico, Àlbum Cervol-Riu Cervol, núm. 2-A.