Servicios

1241, setembre 29.

Carta pobla de Vinaròs en la qual Gil d'Atrosillo, alcaid de Peníscola, per mandat del rei Jaume I, va donar l'alqueria de Bynalarós a Grinyó Ballester i a 50 pobladors més, d'acord amb el fur i costum de Saragossa.

Arxiu Municipal de Vinaròs (AMVIN). Fons Municipal Històric. Pergamins, núm. 1.

ES.12138.AMVIN_PE_00001r

ES.12138.AMVIN_PE_00001v