Servicios

Pressupost per a una vetllada de lluita per a les festes de Sant Joan i Sant Pere de 1955.

Organització a càrrec de Organizaciones Deportivas Luis Gil Esparza.

Arxiu Històric Municipal de Vinaròs. Festes. Caixa 727.

Fiestas 1955