Servicios

1241, setembre 29.

Carta de població de Vinaròs en la qual don Gil d'Atrossillo, alcaid de Peníscola, per mandat del Rei En Jaume I, va donar l'alqueria de Bynalarós a Grinyó Ballester i a 50 pobladors més, d'acord amb el fur i costum de Saragossa.
 
Arxiu Històric Municipal de Vinaròs. Pergamins, núm. 1.
 

Carta pobla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergamino núm. 2
Archivo Histórico Municipal de Vinaròs. Pergaminos, núm. 2.

 

 

1294, novembre 9.

Arxiu Històric Municipal de Vinaròs. Pergamins, núm. 2.