Servicios

1294, novembre 9.

Sentència manant respectar els termes donats i concedits a Vinaròs pel rei Jaume I.

Arxiu Municipal de Vinaròs (AMVIN). Fons Municipal Històric. Pergamins, núm. 2.

ES.12138.AMVIN_PE_00002r

 

 

1297, agost 29.

Fra Berenguer de Cardona, mestre del Temple a Aragó i Catalunya, dona a perpetuïtat un forn als habitants de Vinaròs a canvi d'un cens de 30 sous reials de pensió.

Arxiu Municipal de Vinaròs (AMVIN). Fons Municipal Històric. Pergamins, núm. 3.

ES.12138.AMVIN_PE_00003r

 

1359, gener 20.

Promesa que en cas d'anul·lar-se la segregació de Vinaròs del Castell de Peníscola i la seua constitució en municipi autònom, no estarà obligada la vila a pagar els 1.020 sous anuals que es van imposar en realitzar-se la segregació.

Arxiu Municipal de Vinaròs (AMVIN). Fons Municipal Històric. Pergamins, núm. 14.

ES.12138.AMVIN_PE_00014r