Servicios
ES.12138.AMVIN_PE_00121r

EL DOCUMENT DEL MES DE GENER DE 2023 «L’AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN RETAULE A L’ERMITA (1499)»

El santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, denominat també ermita de Sant Sebastià, és sens dubte l'ermitori més important de Vinaròs. Ubicada al Puig de la Misericòrdia, l'ermita està dedicada als dos patrons de la ciutat. Es tracta d’un conjunt arquitectònic format per diferents edificis: l’ermita o temple, la casa de l’ermità, l’hostatgeria i cavallerisses, amb un gran pati o terrassa. La primitiva ermita data del segle XV, però l’actual construcció és hereva de les reformes i reedificacions realitzades als segles XVI i XVII, i principalment de l’ampliació i remodelació duta a terme en les primeres dècades del XVIII.

Es considera que el document més antic conservat relatiu al santuari és el pergamí número 121 de l’Arxiu Municipal, protagonista d’aquest destacat del mes. El document va ser elaborat el 20 de juny de 1499 a Tortosa, i es tracta de l’autorització atorgada per a la construcció d’un retaule a l’ermita. Es tracta d’un pergamí de reduïda mesura (15 per 26,5 cm), escrit en llatí, que malauradament ha sofrit danys materials que han provocat la pèrdua de part del seu suport, amb les conseqüents pèrdues de text, així com del segell que l’acompanyava.

El document va ser atorgat pel bisbat de Tortosa, diòcesi a la qual pertanyia Vinaròs, representada per Simón Aguilar, vicari general. En ell es concedeix, en resposta a la petició del municipi, la facultat per a erigir, en la capella del lloc anomenat del Puig, un altar amb un retaule dedicat a la Mare de Déu de la Misericòrdia, Sant Sebastià i Sant Fabià, ornamentant-lo amb els ornats necessaris. També s’autoritzava la celebració de misses al mateix altar. El document conclou especificant que aquesta concessió es realitza sense la voluntat de realitzar cap perjudici a l’església parroquial de Vinaròs. D’aquest retaule no s’ha conservat, malauradament, cap referència gràfica sobre les seues característiques.

El document, en tot cas, és un excepcional testimoni que situa els orígens de l’ermita al segle XV i parla de l’antiguitat del seu culte.

Bibliografia: REDÓ VIDAL, R. «Ermita de la Mare de Deu de la Misericòrdia», Enciclopèdia Il·lustrada de Vinaròs, 2008. Disponible a: http://www.vinapedia.es/historia-vinaros/ermita-de-la-mare-de-deu-de-la-misericordia/

ES.12138.AMVIN_PE_00121r
Autorització de Simón Aguilar, vicari general de la diòcesi de Tortosa, per a realitzar un retaule a l'ermita del Puig dedicat a la verge de la Misericòrdia, Sant Sebastià i Sant Fabià (1499, juny 20). AMVIN, Fons Municipal Històric, Pergamí núm. 121.